Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 16.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. В.С.Бато – сервисирање на против-пожарен хидрант и водоводни затворачи.
  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 во близина на фабрика ФЗЦ.
  • Сервисирање на фонтани за вода за пиење.
  • ул. 141, ул. 120 со околни улици во нас. Карпош – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *