Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 17.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа.
  • нас. Черкези – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. К. Мисирков бр. 7а – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Др. Младен Стојановиќ – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Т. Думба бр. 80 – сервисирање на водоводен затворач за станбен објект.
  • ул. В.С.Бато – сервисирање на против-пожарен хидрант и водоводни затворачи.
  • ул. 141, ул. 120 со околни улици во нас. Карпош – контрола на проток и притисок во сектор.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *