Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.11.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Саво Ковачевиќ бр. 8 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Карев бр. 4 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла, нас. Долно Којнаре – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. Поток Серава бр. 49 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *