Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508 во атар на село Лопате.
  • ул. Михајло Пупин бр. 37 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 2 бр. 3 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • Раскрсница помеѓу улиците Доне Божинов и 11 Октомври – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Перо Чичо бр. 23 – дефект во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.