Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • Филтер станица за преработка на вода – замена на затворачи на вода.
  • ул. Стојан Арсов – сервисирање на опрема на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *