Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 02.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Панче Пешев – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. Страшо Пинџур – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Јоско Илиевски и ул. Тошо Ангеловски – сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *