Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 05.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Доктор Рибар бр. 170 – изместување на водомерна шахта.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Б.И. Гуне 16/2 – дефект на водоводна мрежа на станбен објект.
  • ул. Никола Тесла, нас. Средорек, м.в. Османов рид, Јоско Илиевски со околни улици и нас. Долно Којнаре – измена на режим на водоснабдување поради изведба на степ-тест на водоводна мрежа во насока на откривање на дефекти на водоводна мрежа.
  • ул. Трајко Јовановски – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.
  • бул. 3МУБ (сектор бавчи – наспроти Два Елена) – сервисирање на водоводни затворачи поради намален притисок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *