Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 24 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. 3 МУБ (м.в. Бавчи наспроти ДВА ЕЛЕНА) – сервисирање на елементи на водоводна мрежа.
  • ул. Славиша Вајнер бр. 22 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л.Рибар бр. 130/2 – проблем со притисок во станбен објект.
  • ул. 2002 (Дули) – приклучување на водоводна мрежа во изведба на постоечка водоводна мрежа.
  • нас. Вера Которка (индустриска зона) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *