Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 12.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • бул. 3 МУБ (сектор бавчи наспроти ресторант Два Елена) – сервисирање на водоводна мрежа поради намален притисок.
  • бул. 3 МУБ (сектор сендвичара Џипси) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Анѓа Ранковиќ бр. 11 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *