Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 16.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Сервисирање на затворачи на вод за висока зона Ф457 во сектор на нас. Јане Сандански.
  • ул. Радоје Димиќ и околни улици – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 24 бр. 10 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Гладно поле – приклучок на водоводна мрежа.
  • Трасирање и снимање на Монополски водоводен вод.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *