Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 11 Ноември бр. 190 и околни објекти – активности за изместување на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври бр. 78 – дефект во водомерна шахта.
  • ул. 29 Ноември бр.14 – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Јане Сандански – сервисирање на водоводен затворач.
  • бул. Октомвриска револуција (сектор метал-нет, перални) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Пробиштипска бр. 13 – изместување на водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *