Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Народна Револуција бр. 160 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 55 – дефект на водоводен приклучок.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Правда Спасовска бр. 39 – дефект на водоводна мрежа.
  • Контрола на главен доводен водоводен вод Ф508.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *