Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.12.2022 год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 до филтер станица во круг на фабрика ФЗЦ.
  • ул. Васко Карангелевски бр. 88, раскрсница со ул. Б.Б. Гуцман – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Романовска, ул. Тоде Мендол со околни улици – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Черкези (сектор кај основно училиште) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *