Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.12.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

М. викано-Стари Лозја-дефект на водоводна мрежа

Нас.Јане Сандански-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *