Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25. 12 .2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

М. Викано Палестина-дефект на водоводна мрежа

Ул. Никола Вапцаров бр.5-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *