Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Б.И. Гуне бр.59 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. С. Симонов бр. 70 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Братство и Единство – активности со опрема за откривање на дефекти.
  • ул. Октомвриска Револуција (сектор Ореов лад) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *