Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен доводен вод Ф508 во круг на ФЗЦ.
  • ул. Есперанто – дефект на водоводна цевка за средна зона Ф450
  • ул. Никола Вапцаров бр. 22 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. ЈНА бр. 78 – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. Цар Самоил – дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *