Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.12.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 6 Април – дефект на водоводна мрежа.
  • ул.405 бр.61 – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Илинденска – Дотрпување на ров и расчистување на објект.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *