Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 1. 01 .2023год

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Егејска Македонија бр.25-дрфект на водоводна мрежа
М.викано Палестина Д. Којнаре-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *