Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на челична водоводна цевка Ф 406 во непосредна близина на П.С. во нас. Бедиње.
  • ул. Славиша Вајнер бр. 12 – дефект на водоводна мрежа.
  • крак од бул. 3 МУБ (сектор Бавчи – наспроти Два Елена) – реконструкција на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *