Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша – дефект на водоводна мрежа – хидрант.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Црнотравска – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска Револуција – контрола и сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.
  • ул. Поток Серава – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *