Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 12.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Црнотравска бр. 19 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Перо Чичо (сектор Гимназија) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тонко Димков бр. 27 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Стефан филиповиќ – сервисирање на овален затворач на водоводна мрежа.
  • ул. Пиринска Македонија (сектор спортска сала) – дефект на водоводна мрежа на корисник на наши услуги – МИО.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *