Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20 01 2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул. Иво Лола Рибар бр.11-дефект на водоводна мрежа

Средорек- дефект на водоводна мрежа

Место викано-Стари Лојза-дефект на водоводна мрежа

Центар-проверка на шибери


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *