Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Братство и Единство – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Цар Самоил – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Карадачки Одреди – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври – контрола и сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *