Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ѓуро Ѓаковиќ и ул. Доктор Рибар (сектор ординација Нухи) – приклучување на станбено деловен објект на водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *