Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.01.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Потисен водоводен вод за висока зона Ф315 во с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Палестина во нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Романија бр. 9 – изместување на водомер и исклучување на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *