Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Доне Божинов бр. 68 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 2 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – испитување на водоводна мрежа со опрема за лоцирање на дефекти на водоводна мрежа.
  • ул. Ноември – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *