Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 03.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Мирче Ацев – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – откопување и сервисирање на заасфалтирани затворачи на водоводна мрежа кои се претходно лоцирани со опрема за детекција на феромагнетни материјали.
  • ул. Моша Пијаде и ул. Никола Карев – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. Индустриска – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *