Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Киро Фетак бр. 24 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 бр. 62 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Мирче Ацев – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 453 бр.2 нас. Иго Тричковиќ – приклучување на објект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *