Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 08.02.2023год

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • бул. 3 МУБ бр. 63 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Сава Ковачевиќ бр.46 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Драги Шутевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври – сервисирање на водоводен затворач.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *