Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 13.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Славиша Вајнер бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Правда Спасовска бр. 21 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Народна Револуција бр. 78 и 80 – трасирање и штопирање на постоечки приклучоци на водоводна мрежа.
  • ул. Моша Пијаде и ул. Денко Драганов – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр. 55 – дефект на водоводна и канализациона мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *