Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 14.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Егејска Македонија – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Правда Спасовска – утовар и одвоз на земја од ископ и затрпување на ров со тампон.
  • нас. Вера Которка (сектор Варта) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров (сектор Гладно поле) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 150, нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Народна Револуција бр. 78 и околни објекти – исклучување на објект од водоводна мрежа поради рушење на истиот.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *