Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 16.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. 3 МУБ бр. 30 и околни објекти – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. Народна Револуција бр. 78 (сектор околу Рим-Париз) – исклучување на објект од водоводна мрежа поради рушење.
  • Затрпување на ров и изнесување на вишок материјал од ископ за поправка на дефект на водоводна мрежа на ул. Никшиќка, ул. Егејска Македонија и ул. АВНОЈ.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *