Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Доне Божинов (старо Пеко) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Прохор Пчински бр. 7 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. И.Л. Рибар – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. Киро Фетак – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Веселин Маслеша бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *