Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден24.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Максим Горки бр. 7 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л.Рибар – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • Изведба на водоводен вод Ф225 во Фабрика за преработка на вода.
  • ул. Киро Фетак – изместување на водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *