Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.02.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Османов рид – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 100 бр. 32 нас. карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 30 нас. Карпош – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. Страшко Арсов бр. 2 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Доне Божинов – бетонирање на метални капи за водоводни затворачи.
  • Монтажа на опрема за мониторинг на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *