Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 02.03.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Страшко Симонов бр. 2 – приклучување на станбено-деловен комплекс на водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Веселин Маслеша – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П. Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек бр. 76 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *