Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.03.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Замена на водоводни затворачи на Филтер станица.
  • Сервисирање на водоводна мрежа на Прочистителна станица за отпадни води.
  • ул. 173 бр. 3 нас. Карпош – дефект во водомерна шахта.
  • ул. АСНОМ (сектор Галија) – изместување на водоводна мрежа.
  • ул. Црнотравска – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *