Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.03.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Михајло Пупин и ул. Благој Думановски – дефект на водоводна мрежа.
  • с. Проевце и м.в. Гладно Поле – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Роза Луксембург – штопирање на водоводен приклучок.
  • ул. Страшко Арсов – демонтажа на опрема на водоводна мрежа на станбена зграда.
  • Замена на затворачи на водоводна мрежа на Филтер станица.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *