Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25 03 2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Н, Револуција-Пчински пат-дефект на водоводна мрежа

Черкези-испод пруга-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *