Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.03.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 во атар на село Лопате покрај железничка пруга.
  • ул. Карл Маркс (непосредно покрај Б.С. Лукоил) – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. 173 бр. 3 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *