Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 09.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 15 Мај бр. 11 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Славиша Вајнер – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември (ЦУК – во круг на поранешна касарна Х.Т.Карпош) – приклучок на водоводна мрежа (монтажа на водомер и фасонски делови во водомерна шахта).
  • нас. Долно Којнаре ул.1 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *