Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Иван Милутиновиќ бр. 10 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Прва Петолетка бр. 15 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 305 бр. 12 нас. Ајдучка чешма – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре – чистење на водоводни шахти.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *