Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 11.05.2023 год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Прва Петолетка – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Иван Милутиновиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре (приклучок на сточен пазар) – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Боро Прцан – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *