Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Стојан Сликар – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември (сектор надвозник на автопат Е-75) – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. 172 нас. Карпош – поправка на затворачи на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *