Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Перо Шварц бр. 55 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. АСНОМ – детекција на дефекти на водоводна мрежа.
  • ул. В.С.Бато бр. 3 – утовар и транспорт на вишок земја од ископ.
  • ул. Васил Главинов – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. К.Ј.Питу – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *