Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. АСНОМ бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л.Рибар раскрсница со ул. Климент Охридски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември – исклучување на водоводен приклучок поради рушење на објект.
  • ул. Биљановска – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Тоде Думба бр. 5 – изместување на водомерна жахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *