Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.05.2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

ул.Х.Т.Карпош.95 – дефект на водоводна мрежа.

ул.Т.Тумба 5-изместување на водомерна жахта.

ул.601 49 – изместување на водомерна жахта.

ул.Никола Тесла 45-дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *