Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.05.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Х.Т.Карпош – испитување на водоводна мрежа поради намален притисок на водоводна мрежа.
  • ул. Т. Економов бр. 6 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Тоде Думба бр. 5 – изместување на водоводна шахта.
  • ул. Братство и Единство – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *