Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.09.2023год

Published by Водоводна Мрежа on

ул 27 Март– дефект на водоводна мрежа.

ул.Живко Чалов бр3– дефект на водоводна мрежа.

уи 812 бр37 Ж.Станица– дефект на водоводна мрежа.

ул.Сава Ковачевич бр36– дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *